Just Read: The Catcher in the Rye

 
 
 
Författare: J.D. Salinger (1919-2010)
Boktitel: The Catcher in the Rye (svensk titel: Räddaren i nöden)
Utgivningsår: 1994 (1951)
Översättning: Läst på orignialspråk
Mitt betyg: 3/5
 
 
Holden har blivit relegerad från skolan. Igen. Han är ingen bråkstake, inte korkad, bara innerligt trött på att göra alla andra till lags bara för att. Romanen utspelar sig under den handfull dagar som Holden har till sitt förfogande från det att han lämnar skolan tills att föräldrarna väntar hem honom. Med mycket energi och lite pengar, stora drömmar och små möjligheter söker han det stora äventyret i ett vintrigt New York i 50-talsskrud.
 
Catcher in the Rye av J.D. Salinger är en klassiker kanske bäst lämpad för en läsekrets i samma mentala ålder som huvudpersonen Holden; på den där frustrerande finniga gränsen mellan tonår och vuxenliv. Boken är skriven i jag-form, helt och hållet ur Holdens perspektiv, och han berättar sin historia med tonårsjargong, svordomar och upprepningar. Autentiskt? Möjligen. Irriterande? Mycket.
 
 
 
 
Dagarna och nätterna i New York fylls av alkohol, sjabbiga hotellrum, barer, slagsmål, hunger, möten, drömmar och tonårsångest. Händelser staplas ovanpå varandra utan att något egentligen händer. Huvudpersonen utvecklas inte, reflekterar inte nämnvärt över sin situation.
 
Och visst är det så med människan, att vi ofta ser vår egen utveckling först i backspegeln. Med tiden som perspektivgivare kan ett antal till synes oviktiga händelser plötsligt framstå som dem som förändrade allt. Salinger ger oss tyvärr ett alldeles för snävt utsnitt ur Holdens liv och av hans tankar för att Catcher in the Rye ska lyfta och bli en intressant roman.
 
Titta gärna på ett gammalt avsnitt av Bullen där boken recenseras - underhållning! Det börjar ungefär 22 minuter in i programmet.
 
 
 
 
 
 
Author: J.D. Salinger (1919-2010)
Title: The Catcher in the Rye
Year of publication: 1994 (1951)
Translation: Read in original language
My rating: 3/5
 
 
Holden has been expelled from school. Again. He's not a troublemaker, not stupid, just sick and tired of doing what everybody else wants him to do. The novel is set during the handful of days from when Holden leaves school until his parents expect him home. With a lot of energy and less money, big dreams and almost no opportunities he seeks on the great adventure in a wintry 1950’s New York.
 
This is a classic perhaps best suited to a readership of the same mental age as Holden, our protagonist; in that pimply period of life between adolescence and adulthood. The novel is written entirely from Holdens perspective, and he tells his story with a lot of teenage jargon, repeating and cursing. Authentic? Maybe. Tiresome? Definitely.
 
 
 
 
Holden fills his New York days and nights with alcohol, seedy hotel rooms, bars, fights, dates, dreams and teenage angst. Still, nothing is really happening. Holden is not developing, not really reflecting over his situation.
 
I believe it is so that we often see our own development only in retrospect. After some time, a number of seemingly inconsequential events suddenly appear as what changed everything. Salinger is not giving us enough of Holdens life or his thoughts to give Catcher in the Rye substance.
 Comments

Comment here

Name:
Remember me

E-mail address:


URL/blog:


Comment:


Trackback