Le Fabuleux Destin de Moi - Week 17

 
When I say something, I mean it. Spent a lot of time in the garden this week. Here, I'm preparing for the plantations I'm planning to have on the front porch and balcony.
 
 
My images aren't making justice to the beauty of all the blue hepaticas growing in our garden. I'm sorry Johanna, this was the best I could do :-)
 
 
Received birthday gifts from Anna (yes, my birthday is in January, but who cares?). Earl Grey tea from Løv...
 
 
...and a gorgeous scented candle from Voluspa. I'd say she knows me pretty well!
 
 
Saturday night. 
 
 
 Sunday morning. 

 
Peter and me had a picnic at a lake nearby. It was a still and quiet evening.


Days go by at the speed of light. Week after week passes by and it’s almost May.
 
Every morning when I step outside, there’s a new wonder waiting for me. A daffodil with her bowed, yellow head. An army of blue hepaticas dancing a minuet. Lilac buds about to burst.
 
The world is beautiful.
 
 
 
 
 
Dagarna virvlar förbi i ljusets hastighet, och jag virvlar med. Jag lägger vecka efter vecka bakom mig och står nu på tå och balanserar på gränsen till maj. Snart ramlar jag över, ner i ett hav av grönska.
 
Ett nytt underverk väntar på mig varje morgon. En påsklilja nickar med sitt gula huvud till hälsning. En hel liten armé av blåsippor dansar en menuett i gräset. Syrénknopparna som exploderar vilken sekund som helst.
 
Världen är vacker.
 

The Things We do for Love

 
 
 
We’re up early, Nils and me. But I like getting up early in the morning, or so I’ve said.
 
Nils is fully convinced that the nights are warm enough now to be spent outside, and refuses to come back home when in the evenings I’m standing on the porch, trying to attract his attention with all the silly names he usually listens to. I even tell him there’s food, but nothing helps when the big world is just waiting for him and his four soft paws to be explored.
 
However, I'm not quite as convinced that the April weather is enough for Nils sensitive ears and pads, and thus wake up at dawn with no other alarm clock than my own worries. Driven by an invisible force (maternal instinct?) I crawl out of bed and down the stairway to let the little one in.
 
And quite right, he’s standing there, outside the door, offended by the fact that he have had to wait for me for so long. He meows loudly and resolutely strides up to the food bowl.
 
Then everything is forgiven and forgotten, and he rewards me with tons of cuddling.
 
And now it's breakfast time even for this gal, who has a busy schedule today. First, she’s acting family photographer for a friend with her husband and baby. In the evening, there will be wine, good food and plenty of girl talk, all the way into the next dawn.
 
 
 
 
 
 
I dag är vi uppe tidigt, jag och Nils. Men det gillar jag, har jag ju sagt.
 
Nils tycker numera att det är tillräckligt varmt för att han ska få vara ute och ränna hela natten och kommer inte alltid längre in på kvällarna när jag står på förstukvisten och lockar och ropar. ”Kom nu kissemoj, kom då lilla maui. Missemao kom nu får du mat.” Inget hjälper när den stora världens äventyr ligger för hans fyra mjuka tassar.
 
Jag är dock inte riktigt lika övertygad om att aprilvädret är tillräckligt för kattens känsliga öron och trampdynor, och vaknar således av mig själv – eller kanske snarare av oron – i gryningen och drivs av en osynlig kraft (modersinstinkten?) upp ur sängen och ner för trappan för att släppa in den lilla.
 
Mycket riktigt står han där utanför dörren, förnärmad över att ha få vänta så länge. Han jamar högljutt åt mig och travar målmedvetet fram till matskålen. Men sen belönar han mig med extra mycket gos.
 
Och nu är det frukostdags även för den här människan, som har massor på schemat i dag. Först ska hon agera familjefotograf åt en väninna med man och bebis och sedan, till kvällen, vankas vin, god mat och tjejsnack ända in till nästa gryning.
 
 

When Shopping is the Answer

 
 
 
In my journey towards minimalism I have had to question the role of shopping. Where and when, if ever, is the time and place to pray to Mammon?
 
My vision for a minimalistic lifestyle goes hand in hand with a dream of simple and carefree living, where my time can be spent on what I really love instead of polishing my possessions and working day and night to pay loans and bills.
 
Cutting down on shopping is a natural step in the light of that vision (although I took that step already a year ago, but then for financial and environmental reasons, as well as to challenge my tendency to shop every time life felt just a little bit boring).
 
Then again, there are problems only shopping can solve. And I’m not talking about crushed hearts or PMS, here.
 
 
It struck me when I once again was spending hours (or so it felt) by the clotheshorse, trying to pair one black sock with its twin, among a trillion (or so it felt) almost identical black socks.
 
That isn’t quality time.
 
So, I got rid of the socks. All of them. My green heart grimed and I felt guilty about it, but it just had to be done. And then I went to the mall and bought myself 14 pair of identical black socks (organic cotton, to compensate for my previous wasteful behavior).
 
Hanging socks for drying is still not what I love to do the most on my free time, but at least it’s swiftly done and I can get on with the rest of my life.
 
Shopping isn't always a bad thing.
 
 
 
 
 
Har shoppingen en plats i den minimalistiska livsstilen? Var och när, om någonsin, infinner sig den rätta tiden och den rätta platsen att tillbe Mammon?
 
Min vision om minimalism går hand i hand med drömmen om ett enkelt och bekymmersfritt liv, där jag kan ägna min tid åt sådant jag verkligen tycker om istället för att polera mina prylar och arbeta dag och natt för att betala räkningar och lån.
 
Att dra ner på shoppingen är ett naturligt steg i det perspektivet (även om det för min del skedde redan för ett år sedan, men då av ekonomiska och miljömässiga skäl, liksom för att göra mig av med ovanan att shoppa varje gång livet kändes lite småtråkigt).
 
Samtidigt finns det kanske problem som bara shopping kan lösa? Och jag syftar inte på krossade hjärtan eller PMS här.
 
 
Det slog mig när jag stod och hängde tvätt och kämpade med att försöka para ihop den ena svarta strumpan efter den andra med sin tvilling, bland tusentals nästan identiska svarta strumpor.
 
Det är inte kvalitetstid, om du frågar mig.
 
Så jag gjorde mig av med strumporna. Vartenda par. Mitt gröna hjärta grämde sig och jag fick faktiskt lite skuldkänslor, men det var bara tvunget att ske. Sen gick jag till affären och köpte 14 par helt identiska svarta strumpor (i ekologisk bomull för att kompensera för mitt tidigare så slösaktiga beteende).
 
Att hänga tvätt är fortfarande inte det jag allra helst gör på min fritid, men nu är det åtminstone snabbt avklarat och jag kan ägna mig åt roligare saker.
 
Shopping är inte alltid av ondo.
 

A Love Letter to Books and Reading

 
 
 
Wasn’t it I who said that being present was of uttermost importance? Wasn’t it I who warned about escaping reality?
 
I believe it was.
 
So is it really me who writes a passionate love letter to books, narrative art and reading, one of the most sophisticated escapist behaviors known to mankind?
 
You bet.
 
 
Reading is an inward-looking act. Sure, we can read aloud and discuss the story, but the most important and enjoyable part of reading takes place inside the head. That’s where I, together with the author, paint a reality that no one else can reach, a reality that can’t be captured in words. This world is a complex and unique combination of words, images, feelings and emotions.
 
When I read – a good book – the physical world around me ceases to be. The couch is just an object with the purpose of letting me forget that my body exists, the ceiling and the walls are reduced to their mere function – to keep me warm, dry and free from wind and outdoor sounds.
 
I’m as far away from reality as I possibly can get and still… present. Entirely present. I’m awake. Focused.
 
 
Without feeling ashamed, apologize or being cautious I walk straight into the life of a stranger, revealing his innermost secrets. I’m a spectator, a silent companion who only controls details – facades, coulisses – while destiny marches on, merciless, at every turn of page. I’m charmed and horrified, reveled and saddened.
 
We have to go through this, take us to the end station together, because I can’t let you go now, now when your life has become part of mine and your musings are mine as well.
 
And so I travel, from the first word to the last, and it’s not until the book-covers are closed – for the day or forever – that I return to my world, enriched and new. The walls and the ceiling and the couch regain their well known shapes.
 
But I am new and I have changed.
 
 
Today is International World Book Day. Go grab a book and read some!
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag som tjatar om vikten av när- och härvaro. Om faran i att fly vardagen och verkligheten. Nu kommer jag här med ett inlägg som inte är något annat än en ren kärleksförklaring till boken, berättarkonsten och läsandet, ett av de mest sofistikerade flyktbeteenden som finns.
 
Att läsa är i grund och botten en introvert handling där omvärlden stängs ute. Visst kan vi läsa högt för varandra, diskutera bokens innehåll, men det viktigaste och mest njutbara i processen sker i huvudet.
 
Det är där jag tillsammans med författaren målar upp en verklighet som ingen annan någonsin kan träda in i, som inte låter sig fångas i ord. Det är en värld som är en komplex och unik sammansättning av ord, bilder, känslor och stämningar.
 
 
När jag läser – en bra bok – då finns inte den fysiska världen runt omkring mig. Soffan är bara ett föremål med syfte att låta mig glömma att min kropp existerar, taket och väggarna reduceras till sin funktion – att hålla mig torr, varm och fri från vind och utomhusljud.
 
Jag är så långt bort från verkligheten som jag någonsin kan komma och ändå… närvarande. Helt och hållet närvarande. Min hjärna är skärpt. Jag är fokuserad. Koncentrerad. Vaken.
 
 
Utan att skämmas, be om ursäkt eller ta det varligt klampar jag rätt in i en främlings tanke- och sinnevärld, en främlings verklighet och innersta hemlighet. Jag är en betraktare, en tyst följeslagare som bara har makt över detaljer – fasader, kulisser, rekvisita – medan ödet skoningslöst marscherar vidare, allteftersom jag vänder sida. Jag förtjusas och förfasas, njuter och lider.
 
Vi måste gå igenom det här, måste ta oss till slutstationen tillsammans, för jag kan inte släppa dig nu, nu när ditt liv blivit en del av mitt och dina funderingar också är mina.
 
Så tar jag mig från första ordet till det sista och när bokpärmarna sluts – för dagen eller för gott – först då återvänder jag till min värld, berikad och ny. Väggarna och taket och soffan återfår sina välbekanta former.
 
Men jag är ny och jag har förändrats.
 
 
I dag är det världsbokdagen. Fira med att läsa en rad eller två!
 

Le Fabuleux Destin de Moi - Week 16

 
Lovely, lovely spring!
 
 
It was both sunny and warm, so I couldn't resist wearing this dress. It's probably far too short and definitely far too crazily patterned to wear for work, but hey, we only live once (as far as I know).
 
 
Sometimes he invites a few of his friends over, and then they have a real party in our garden. 
 
 
Read a novel by Annakarin Thorburn. It's her first one, just released, and only available in Swedish. It's a dark and twisted story of childhood betrayal and how it affects one as adult. I liked it and would recommend it.
 
 
Happy cat rolling on his back. Or maybe he just wants a tan all over?
 
 
Cleaning the garden.
 
 
Weekend with friends on the countryside.
 

 
Good news #1: I won a silk dress from Petra Ringström and if you hurry up, you too can order from the new collection to a discounted price (last day of the sale is today).
 
Good news #2: It's finally settled and offical that I'm not going back to my former job, the one I had before my sick leave. I will still be with the same company, but in a different role. It was the right decision, I know, 'cause it only feel as a relief.
 
 
 
 
God nyhet nr 1: Jag vann en sidenklänning från Petra Ringström och om du lägger på ett kål så kan du också beställa från den nya kollektionen till rabatterat pris (sista readagen är i dag).
 
God nyhet nr 2: Det är äntligen klart, bestämt och officiellt att jag inte ska gå tillbaka till mitt tidigare jobb, det jag hade innan min sjukskrivning. Jag kommer fortfarande att vara kvar på samma företag, men i en annan roll. Det var rätt beslut, jag vet det, för det känns helt och hållet som en lättnad och jag känner inte en gnutta ånger eller sorg.
 

Let's Get Physical

 
 
 
We spent the weekend on the countryside together with friends and I returned home full of inspiration and new ideas.
 
Besides eating the most delicious grilled artichokes and a heavenly eggplant gratin, I experienced an almost religious aha moment when we discussed the importance of having a sound balance between activity and rest.
 
Ok, that isn’t exactly news, not even to me, but I felt that the ‘activity’ part got a whole new meaning to me. I realized that we, or at least I, as a human being am designed to use my hands and work with my body.
 
I want to rest after a day full of physical activities – outside, close to nature – not after eight gloomy hours in front of a computer. I want to till the soil, experience a direct the connection between work and survival. But of course, preferably without having to worry if we’ll actually be able to produce a crop big enough to meet our needs... I’m well aware it’s not easy being a farmer.
 
 
Maybe it’s just a silly dream that pops up right now just because it’s spring.
 
Or maybe I was just under the influence of wine and thereby easily inspired by my friend's mother and her talking about spending two hours a day with the horses, which forced her to temporarily let go of her ordinary day job.
 
I just feel that I got an idea about the ideal life, a simple life, which isn’t just about the balance between activity and rest, but physical activity and rest.
 
I don’t know what I’ll do with this insight. Perhaps nothing more than starting to take better care of this little piece of land that is our garden.
 
 
Taking a well deserved break for some blogging after two hours of removing old and dead parts of our raspberry bushes.
 
 
 
 
 
Helgen tillbringades ute på landet tillsammans med vänner och jag kom tillbaka hem full av inspiration och nya idéer.
 
Förutom att vi åt grillade kronärtskockor värda en stjärna i Guide Michelin och en himmelsk auberginegratäng hade jag en närapå religiös aha-upplevelse när vi diskuterade vikten av balans mellan aktivitet och vila.
 
Ok, det är inte direkt något nytt, inte ens för mig, men jag kände att aktivitetsdelen fick en helt ny mening för mig. Jag insåg att vi, eller i alla fall jag, som människa är gjord för att använda mina händer och arbeta med kroppen.
 
Jag vill vila efter en dag full av fysisk aktivitet – utomhus, nära naturen – inte efter åtta glåmiga timmar framför datorn. Jag vill bruka jorden, uppleva ett direkt samband mellan jobb och överlevnad. Fast självklart helst utan att vi egentligen behöver oroa oss för om vi kan producera en tillräckligt stor skörd för att möta våra behov... Jag vet att det inte är lätt att vara bonde.
 
 
Kanske är det bara en fånig liten dröm som dyker upp just nu bara för att det är vår.
 
Eller så var jag kanske extra lättpåverkad efter ett par glas vin när min väninnas mamma började prata om hur hon varje dag tillbringade två timmar tillsammans med hästarna, och hur det fick henne att släppa allt vad vanligt kontorsjobb hette.
 
Det känns bara som att jag fick en idé om det ideala livet, ett enkelt liv, som inte bara handlar om balans mellan aktivitet och vila, utan fysisk aktivitet och vila.
 
Jag vet inte vad jag ska göra med den insikten. Kanske ingenting mer utöver att börja ta bättre hand om den här lilla plätten jord som är vår trädgård.
 

Banana Pancakes – a Lip Smacking Breakfast

 
 
 
Pancakes. I have a weak spot for pancakes. Eating flour-free doesn’t mean I have had to end that love affair, quite the contrary. There are so many delicious alternatives out there!
 
A current breakfast favorite of mine are these easy to make banana pancakes. I believe they are a great example of food with the perfect ratio between number of ingredients, time and taste. Just what you need for breakfast, right?
 
 
Banana Pancakes
Yield: 12 small pancakes.
These are, in my opinion, enough for one person for breakfast if served as the only dish.
 
1 banana, preferably from happy banana workers
2 eggs, preferably from happy hens
½ teaspoon baking soda
A pinch of salt
Coconut oil
 
 
Mash the banana in a bowl, add eggs, a pinch of salt and stir. Add baking soda and stir once more, until it’s evenly distributed in the mixture.
 
Heat coconut oil in a pan. You can fry them in butter as well of course, but coconut oil adds a tasty flavor to the pancakes.
 
Fry your pancakes golden brown. I usually make them rather small, about 1 tablespoon per pancake, since they are much easier to turn and handle that way.
 
I eat them with full-fat, natural yoghurt, warm berries and coconut flakes.
 
Something for your Sunday brunch, perhaps?
 
 
 


 
Jag vet att bananplättar är gammalt i bloggvärlden, men så är även jag. Ja, alltså, tillräckligt gammal för att rycka lite på axlarna åt vad som är nytt eller passé, inne eller ute, trendigt eller inte.
 
Jag tycker om bananplättar helt enkelt och har experimenterat med en del olika recept. Det här är ett som jag ständigt återvänder till, eftersom det i mitt tycke har det rätta förhållandet mellan antal ingredienser, tidsåtgång och smak.
 
Jag är inte främmande för att lägga tid på matlagning, men ibland behöver det gå undan lite. Som på morgonen, till exempel. I dag blev det bananplättar till lördagsfrukost, men de går så pass snabbt att göra att det händer att jag svänger ihop dem mitt i veckan också.
 
 
Bananplättar
12 små plättar
I mitt tycke lagom för en person till frukost om de serveras som enda rätt
 
1 banan, gärna från glada bananarbetare
2 ägg, gärna från glada höns
½ tsk bakpulver
En nypa salt
Kokosolja till stekning
 
 
Mosa bananen i en skål och rör ner ägg och en nypa salt. Tillsätt bakpulvret och rör runt tills det har fördelat sig fint i smeten.
 
Hetta upp kokosoljan i en stekpanna. Det går naturligtvis bra att steka i smör också, men kokosoljan ger en extra smakskjuts åt plättarna.
 
Stek plättarna gyllenbruna på medelvärme. Jag brukar göra dem rätt små, cirka en matsked per plätt, eftersom de då blir lättare att hantera.
 
Jag äter dem med turkisk yoghurt, varma bär och lite kokosflingor.
 
Något för söndagsfrukosten, kanske?
 

Listening to this Spring

 
 
 
Springtime requires rose wine and wind jackets, cycling and smiling, flower picking and picnics, and this play list
 
 
This is what I’m listening to spring 2013:
 • Brett Dennen - Blessed
 • Josh Rouse - Simple Pleasure
 • Josh Ritter - Bonfire
 • Real Estate - Easy
 • Amos Lee - Sweet Pea
 • Mathieu Boogearts - Une Berceuse
 • Camélia Jordana - Moi C'est
 • Camille - Ta Douleur
 • Carla Bruni - Pas Une Dame
 • The Cardigans - Sabbath Bloody Sabbath
 • Alice Jemima - All the Boyfriends
 • Jonna Lee - I Wrote this Song
 • Veronica Maggio - Välkommen in
 • Ray LaMontagne - You Are the Best Thing
 • Angus & Julia Stone - Mango Tree (US Version)
 • Josh Ritter - Nightmares
 • Josh Rouse - It's Good to Have You
 
It might also turn out that I'm listening to Josh Rouse and Josh Rouse alone. I LOVE his last album.
 

Blogging Boundaries

 
 
 
Integrity. What is integrity to you? How close do you let others get? If you are a blogger, how close do you let your readers get?
 
I consider myself being quite open and personal – sometimes even private – in this blog. I know I share things and thoughts that others would probably keep to themselves. I think about what I share before posting. I realize what it is that I’m doing and the risks it might imply. Still, I do it and I have my reasons.
 
You see, I don’t believe that I’m neither the first nor the only one to go through what I’m going through, to think what I’m thinking or to feel what I’m feeling. By sharing my struggles and insecurities – but also my victories and successes – I strive to increase the understanding and acceptance for the fact that we are all just humans.
 
Humans go through difficult times in their lives. They love and loose, struggle and fail, dream and achieve, and it's nothing to be ashamed of. Sometimes, everything falls apart but in most cases, it is possible to pick up the pieces and put them together again. Or build something completely new!
 
I want us to drop our guards. I want us to stop being afraid of each other.
 
 
Still, I’m not totally limitless. I have blogging rules. I
 • never tell when our house is going to be empty – there’s no need to invite the burglars…
 • always ask friends and family before posting an image that shows their face or a text that includes their name – I have chosen to share my life on a blog, they haven’t
 • keep my job life separate from the blog as much as I can – this is about me, not my employer
 • keep my private relations private – if I have a discussion with boyfriend, a friend or a family member, that is between us, and only us
 • have decided to keep politics out of the blog – not just because it’s a topic that doesn’t really fit into the total mix, but also because it might stand in the way for more important discussions (same goes for religious views, but that might change…)
 • am not afraid to provoke or state my opinion, but I try not to hurt anyone
 
And of course there’s a private sphere, feelings and emotions that are deeper and more personal than the ones I share here. There are more to me than what you can see here (quite obvious, I know). I want the blog to reflect me, but it doesn’t have to represent all of me.
 
Do you have blogging rules? Where do you draw the line between public and private?
 
 
 
 
 
Integritet. Vad betyder det för dig? Hur nära låter du andra komma? Om du bloggar, hur nära låter du dina läsare komma?
 
Jag anser mig vara tämligen öppen och personlig – ibland till och med privat – här i bloggen. Jag vet att jag delar med mig av tankar som många andra troligen skulle behålla för sig själva. Jag reflekterar över vad jag publicerar, innan jag trycker på knappen, och jag vet vad jag gör och vilka risker det kan medföra. Ändå gör jag det, och jag har mina skäl.
 
Jag tror nämligen inte att jag är vare sig den första eller den sista som går igenom vad jag går igenom, som tänker vad jag tänker eller känner vad jag känner. Genom att dela med mig av mina svårigheter och osäkerheter – men också framsteg, glädjeämnen och triumfer – strävar jag efter att öka förståelsen och acceptansen för det självklara faktum att vi alla bara är människor.
 
Människor går igenom svåra perioder i sina liv. De älskar och förlorar, kämpar och misslyckas, drömmer och uppnår, och det är inget att skämmas för. Ibland rasar allt samman, men det är nästan alltid möjligt att plocka upp skärvorna och pussla ihop dem igen. Eller att bygga någonting helt nytt!
 
Jag vill att vi ska släppa garden. Jag vill att vi ska sluta att vara rädda för varandra.
 
 
Men självklart är jag inte helt gränslös. Jag har bloggregler. Jag 
 • berättar aldrig när vårt hus kommer att vara tomt – det känns onödigt att skicka en inbjudan till inbrottstjyvarna…
 • frågar alltid vänner och familj innan jag lägger upp en bild som visar deras ansikte eller en text som inkluderar deras namn – det är jag som har valt att dela med mig av mitt liv på en blogg, inte de
 • håller mitt jobbliv utanför bloggen så mycket jag kan – det här handlar ju om mig, inte min arbetsgivare
 • håller mina privata relationer privata – om jag har en diskussion med min sambo, en vän eller en familjemedlem så är det mellan oss, bara oss
 • har bestämt att hålla (parti)politik utanför bloggen – inte bara för att det är ett ämne som inte riktigt passar in här, utan också för att det kan stå i vägen för, i mitt tycke, mycket viktigare diskussioner (detsamma gäller religion, men det kan komma att ändra sig…)
 • är inte rädd för att provocera eller säga vad jag tycker, men jag försöker att inte såra någon
 
Och självklart finns det en privat sfär, känslor och tankar som är djupare och mycket, mycket mer personliga än de jag delar med mig av här. Jag är mer än vad som syns här (såklart, det är ju rätt självklart). Jag vill att bloggen ska reflektera mig, men den behöver inte representera hela mig.
 
Har du bloggregler? Var drar du gränsen mellan offentligt och privat?
 

Le Fabuleux Destin de Moi - Week 15

 
Made crisp bread.
Fröknäcke inspirerat av recept hos Linn Lundborg
 
 
Watched La Vie en Rose and fell in love with Edith Piaf all over again.
 
 
Read Alice Munro's latest collection of short stories, Dear Life (Brinnande livet, på svenska). I love Munro's writing style but something of the magic I used to find in her stories is gone.
A review I wrote last year of another of Munro's collection of short stories
 
 
Made a gift for a friend's bridal shower. It was a game. We were all supposed to give her something that reminded her of us, and I chose to make a 'phone', symbolizing how we used to work together with communications.
 
 
The bridal shower took place in the archipelago north of Stockholm in breathtakingly beautiful surroundings. Although there are obvious signs of spring here where I live, it was still full winter out there.
 
 
The bridal shower also included a paintball game.
 
 
And here I am. Ready for a new week!
 

Och vinnaren är...

 
Only in Swedish this time
 
 
 
Nu har jag dragit vinnaren av armbandet, och segraren är...
 
 
 
 
...Annika Nilsson som planerar att bära det på en galakväll där Årets företag i staden där hon bor ska utses.
 
På sätt och vis var det tur att jag lät slumpen avgöra, för hade jag varit tvungen att välja en av alla dessa fina motiveringar ni lämnat så hade jag haft det väldigt, väldigt svårt.
 
Kul att så många ville vara med!
 
 
Annika, vi hörs av via mail så att jag kan få dina adressuppgifter.
 

Wardrobe Purge

 
 
 
There was the glittering top I had at that party in 2004. And there were the shoes, the red high-heeled killer shoes I wore for that crazy Christmas party in 2009. And the bright white suit I wore in London once, for work. And the sheer, see-through cardigan that accompanied me during a scary meeting. I only had to touch its velvety surface to calm down and survive.
 
Each garment brought back a gazillion memories. Sure, I hadn’t used that glitter top since the party in 2004, but what if… And I liked it so much back then. Oh, it was a great night!
 
The pile of things to keep just in case and just because reached my waist, while the garbage sack lay empty on the floor.
 
 
And there it was, the moment where I had to make up my mind. Did I want a wardrobe full of memories, or hangers with current favorites and truly wearable, timeless items?
 
It felt so silly. Attaching so much meaning to a pair of cheap, plastic shoes that I know – I just know – I’ll never wear again.
 
 
I dove into the pile of keeps once more, and when I got up and out from there, all that was left was clothes I know I’ll be using again.
 
After the purge, I have a wardrobe with clothes that I’m actually wearing, and finally I can see them. That perfect black dress and those pants that go with everything aren’t covered and drenched by nostalgia anymore.
 
I know now what’s on my hangers, and I have a much clearer picture of what it is I actually need to complete my wardrobe. Not that much, it turned out.
 
 
 
 
 
 
 
 
Där var det där glittriga linnet som jag hade på mig på en fest 2004. Och där var skorna, de där skyhöga, knallröda styltorna som jag hade på mig på den där galna julfesten 2009. Och den kritvita dräkten jag hade i London en gång, när jag var där på jobb. Och den skira, lätt genomskinliga koftan som följde med mig på ett läskigt möte. Jag behövde bara stryka lätt över dess sammetslena yta för att bli lugn och överleva.
 
Varje plagg översköljde mig med minnen. Visst, jag hade inte använt det där glitterlinnet sen den där festen 2004, men tänk om… Och jag tyckte så mycket om det då. Åh, vilken rolig kväll det var!
 
Högen med kläder och spara utifall att och bara för att nådde midjehöjd, medan sopsäcken låg tom på golvet.
 
 
Där och då infann sig tillfället då jag var tvungen att bestämma mig. Ville jag ha en garderob full av minnen, eller galgar med nuvarande favoriter och verkligen bärbara, tidlösa plagg?
 
Det kändes löjligt. Att fästa så stor vikt vid ett par billiga plastskor som jag vet – jag bara vet – att jag aldrig kommer att använda igen.
 
 
Jag dök ner i högen igen, och när jag kom upp därifrån var det bara kläder som jag vet att jag använder kvar där, tillsammans med några tjusiga klänningar och dyrbaringar som på riktigt, helt ärligt, kan vara bra att ha någon gång.
 
Efter rensningen har jag en garderob med kläder som jag faktiskt använder, och äntligen kan jag se mina kläder. Den där perfekta svarta klänningen och de där byxorna som funkar till allt är inte längre dränkta av tung nostalgi.
 
Jag vet nu vad som hänger på mina galgar, och jag har en mycket klarare bild av vad jag faktiskt behöver för att komplettera garderoben. Inte särskilt mycket, visade det sig.
 
 
To keep or not to keep, that is the question...


Keeping the cat
 
 
Förresten, kika in hos CrimsonAnna och ta del av hennes tips som gör garderobsrensningen enklare och roligare. 
 
 

Let Me Introduce... Olympia

 
 
 
Isn't she a beauty?
 
She's an Olympia SM 7, maybe from 1963 (I haven't been able to find out exactly, even though I have the serial number).
 
I found a dealer online who sells this model for 525 USD. I bought mine for 15, so I'm happy... I know there might be individual differences, but this one works fine for me. After some cleaning and a new ink ribbon she's as good as new!
 
Next, she'll be making an appearance at a friend's wedding. Please don't spill champagne on her.
 
 
 
 
 
Är hon inte vacker?
 
Det är en Olympia SM 7, kanske från 1963 (jag har inte kunnat lista ut det exakta årtalet, trots att jag har serienumret).
 
Jag hittade en skrivmaskinsaffär på nätet som säljer den här modellen för 525 dollar. Jag köpte min för 100 kronor. Känner mig rätt nöjd med det... Jag förstår att skrivmaskiner precis som människor kan vara individer med olikheter sinsemellan, men den här funkar fint för mig. Efter rengöring och ett nytt färgband är hon så gott som ny!
 
Härnäst gör hon ett framträdande på en väninnas bröllop. Snälla, spill inte champagne på henne.
 
 
 
Cleaning. The small brush is original.
 
 
 
 
 
 
 
 


She's portable, of course.

Till den som längtar

 
Only in Swedish this time
 
 
 
 
Den här, den är till Hemkära Hanna, som längtar efter blåsippor och som jag tror behöver en extra liten ljusglimt efter att räven varit på illvilligt besök i hönshuset och fört sorg med sig
 
Våren är på väg, den spirar där under kvardröjande snöfläckar och höstlöv som vi ännu inte orkat kratta upp.
 

Le Fabuleux Destin de Moi - Week 14

 
Tuesday was sunny. I took a day off from work and spent it with Boyfriend at an open-air-café in town, reading, drinking tea and actually sweating - it does get warm in the sun!
 
 
Finished reading a novel and a collection of short stories by Karin Tidbeck. That woman has imagination...
Think Alice in Wonderland meets Edgar Allan Poe in your worst nightmare ever. But she's good, sooo good.
 
 
Finally got around cleaning and changing the ink ribbon in the typewriter I bought ages ago.
She's a real beauty. I'll share some pictures during the week so you can see for yourself.
 
 
Received letters from penpals. Always a pleasure.
 
 
Made a super delicious gratin of white radish (that's rättika in Swedish). Recipe here (in Swedish).
 
 
You are welcome.
 
 
Cat turned 10 years (can't believe it) and got a little toy mouse filled with catnip. "Hmm... wonder if I can eat this?"
 
 
"Oh, yes I can!"
 
 
Basil plant progress.
 
 
April 1 went by, without me fooling anyone.

 
It’s been a week of getting things done. Washing the car. Organizing and purging the closet, leaving a lot for charity and a little less for the recycling center. Cleaning the typewriter and changing the color band. Paying bills. Finishing a project at work.
 
It’s been a week of relaxing and enjoying. Took two days off from work. Spent some time reading. Cooking a lot of delicious and healthy food. Getting some writing done. Celebrating Cat’s tenth birthday. Making plans with Boyfriend. Seeing signs of spring popping out from the ground. Hearing the geese coming back from their vacation in the south.
 
It’s funny. I decided not to complain one single time about the weather this winter. I didn’t, and it worked. I’ve actually enjoyed the snow and the cold. I haven’t spent much time at all longing for spring, but now that it’s here, I’m happy from the inside out. Accepting the winter hasn’t made me appreciate spring less.
 
 
 
 
 
Det har varit en produktiv vecka. Har tvättat bilen. Rensat och organiserat i garderoben, lämnat mycket till välgörenhet och mindre till sopmonstret. Rengjort och bytt färgband på min gamla skrivmaskin. Betalat räkningar. Slutfört ett projekt på jobbet.
 
Det har varit en lugn och njutbar vecka. Ledig från jobbet i två dagar. Har läst. Lagat en massa god och hälsosam mat. Skrivit lite. Firat kattens tionde födelsedag. Gjort upp planer med pojkvännen. Sett vårtecken kika fram. Hört gässen återvända från sin semester.
 
Det är underligt. Jag bestämde mig för att inte klaga över vädret en endaste gång den här vintern. Det gjorde jag inte heller, och det fungerade. Jag har till och med njutit av snön och kylan. Jag har inte lagt mycket tid alls på att längta efter våren, men nu när den är här känner jag mig rusig av lycka, inifrån och ut. Att acceptera vintern har inte gjort att jag uppskattar våren mindre.
 

Early Morning Glow

 
Sunrise at the tea plantation in India. The view from my bedroom window at home isn't quite so spectacular, but still beautiful in its own modest way.
 
 
I like to wake up early, before the sun has taken its position high up on the canopy. I like to peer through a gap in the sheer, white curtains to watch the tree-trunks glow, a warm reddish brown.
 
I like to linger in bed for a while, listening for sounds – indoor sounds and outdoor sounds – to hear only silence, scattered by the birds and the paperboy, who have already started their day.
 
 
 
 
 
Jag tycker om att vakna tidigt, innan solen intagit sin position högt på himlen. Jag tycker om att glänta på den tunna gardinen, och kika ut på trädstammarna som glöder varmt rödbruna.
 
Jag tycker om att ligga kvar i sängen en stund och lyssna efter ljud – inomhusljud och utomhusljud – men bara höra tystnaden, avbruten av fåglarna och tidningsbudet, som redan börjat sin dag.
 

What if...?

 
 
 
No, there’s no use thinking like that. It is what it is. The past cannot be changed.
 
Yet, there is a specific question that I’ve received so many times – and I admit that I at least initially spent some time thinking about it myself – that I now want to try to answer. Was there anything that anyone could have said that would have made a diffrence?*
 
 
Surely my near ones and dear ones could tell that something was not quite right. They asked questions, told me to slow down, not to work too much. Colleagues and friends who had stressed themselves beyond recognition took me aside and tried their best to convey the horrors they had been through.
 
Yet, I fell. Despite all the well-intended warnings.
 
 
Maybe it could have been different, but it would have taken quite a lot. Repeated talks with a therapist, for example, if I had been willing to admit that something was wrong (and I think I would, for at least two years I googled therapists and psychologists without daring to take the leap and call one). A good scolding from a family member or friend, telling me that I was becoming unbearable, could possibly have shaken me enough. An employer that clearly stated that my way of working was not ok is something else that might have helped.
 
Still, I can’t help but thinking that this was a journey I had to make. One that I wouldn’t want to be without.
 
Thanks to the fact that it went as far as it did in the wrong direction, I got the chance to make radical changes to my life. Maybe it’s so that more well-meaning words would have prevented the total collapse, but I honestly don’t think that would have been better.
 
 
Now when I see people around me who are heading in the same direction, I talk to them, of course, and try to give them a little push in the other direction. But if that person isn’t receptive, nothing will happen. Maybe it’s so that she needs to make her own journey, just like I did. Draw her own conclusions, and learn from her own mistakes.
 
 
*For new readers: I am referring to the fatigue depression I was diagnosed with last year, due to long-term stress.
 
 
 
 
 
 
 
Tänk om…?
 
Nej, det tjänar ingenting till att fundera över det. Det är som det är. Det förflutna kan inte ändras.
 
Ändå finns det en specifik fråga som jag har fått så många gånger – och jag ska erkänna att jag åtminstone inledningsvis spenderade en del tid med att fundera över den själv – att jag nu vill försöka mig på att ge den ett svar. Finns det någonting som någon hade kunnat säga som hade gjort det annorlunda för mig?*
 
 
Nog var det så att nära och kära misstänkte att något inte stod riktigt rätt till. De ställde frågor, bad mig att ta det lugnt, att inte jobba för mycket. Kollegor och vänner som stressat sig till oigenkännlighet tog mig åt sidan och försökte så gott de någonsin kunde förmedla vad de gått igenom, och att det inte var något att sträva efter.
 
Ändå trillade jag dit. Alla varningar och all omtanke till trots.
 
 
Kanske hade det kunnat bli annorlunda, men det hade krävts en hel del. Återkommande samtal med en beteendevetare exempelvis, om jag hade kunnat erkänna att något var fel, vill säga (och det hade jag nog, för under åtminstone två års tid googlade jag i smyg på terapeuter och psykologer utan att våga göra slag i saken). En rejäl utskällning från en närstående, som talade om för mig hur odräglig jag började bli, hade kanske skakat om mig tillräckligt, men risken hade naturligtvis varit att jag bara vänt ryggen till. En arbetsgivare som tydligt markerat att mitt sätt att arbeta inte var ok hade möjligen också hjälpt.
 
Trots det kan jag inte låta bli att tänka att det här var en resa jag var tvungen att göra. En jag inte hade velat vara utan.
 
Tack vare att det gick så långt som det gjorde åt fel håll, har jag fått göra ett grundligt och genomgripande förändringsarbete med mig själv. Möjligen hade fler välmenande ord lyckats få mig att undvika en total kollaps, men jag tror ärligt talat inte att det hade varit bättre.
 
 
När jag nu ser personer i min närhet som är på väg åt samma håll, då försöker jag givetvis att milt knuffa dem åt andra hållet, bland annat genom att prata om stress och vad den gör med oss människor. Har gjort med mig. Men om personen i fråga inte är mottaglig, så kommer vi liksom inte så långt, och jag tänker att hon också måste få göra sin egen resa, precis som jag har gjort. Dra sina egna slutsatser och lära av sina egna misstag.
 
 
*För nytillkomna läsare: jag syftar på den utmattningsdepression som jag förra året drabbades av till följd av långvarig stress.
 

Lemony Lentil Burgers

 
 

When I use a little bit of this and a little bit of that of what I have in the kitchen, this is what I might come up with; lentil burgers with a slight touch of lemon.

Inspired by Dagmar’s Kitchen.


Lemony Lentil Burgers
Yield: Makes 12 burgers, enough for 4 people

0.4 cup red lentils
1 carrot
1 yellow onion
2 garlic cloves
60 g parmesan, grated
2 organic eggs
3 tsp psyllium powder
Juice from ½ lemon
Salt & pepper
Any herbs you like
ButterRinse and boil the lentils according to the instructions on the package.

Peel and cut the carrot, onion and garlic cloves into smaller pieces and mix in a blender. Let it sizzle in a pan with butter until it’s soft and shiny.

Mix all the ingredients in a bowl, I usually just use a fork. Try adding some herbs! I’ve made them twice, and the last time I added some dill and parsley – sooo delicious!

Let the mixture rest for about 5 minutes and check the texture. If it’s too loose, you might want to add more psyllium powder.

Make burgers and fry them in a pan with butter. I prefer to make rather small ones, because they are easier to handle.

Why not serve them with a Greek salad?

Bon appétit!


Oh, and don't forget to enter the bracelet giveaway!

 
 
 
 
 
 
 

Om jag tager vad jag haver från skafferi och kylskåp, då kan det hända att det här blir slutresultatet; linsbiffar med en touch av citron.

Med inspiration från Dagmar’s Kitchen.

 


Linsbiffar med touch av citron

12 stycken, lagom för 4 personer

1 dl röda linser
1 morot
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
60 gram parmesan, riven
2 ekologiska ägg
3 tsk fiberhusk/psylliummjöl
Saften från en halv citron
Salt och peppar
Örter som du gillar
Smör


Skölj och koka linserna enligt anvisningarna på förpackningen.

Skala och skär morot, gul lök och vitlök i mindre bitar och kör i en mixer. Fräs sedan i smör i en stekpanna tills det blivit mjukt och lite glansigt.

Blanda samman alla ingredienser i en skål, jag använder vanligtvis bara en gaffel för att mosa ihop allt. Pröva att tillsätta några örter! Jag har redan gjort de här två gånger, och nu senast lade jag till dill och persilja – sååå gott!

Låt blandningen stå i ungefär fem minuter och känn sedan på konsistensen. Om smeten är för tunn kan du ha i ytterligare lite fiberhusk.

Forma smeten till burgare och stek i en panna med smör. Jag föredrar att göra ganska små och kompakta biffar, de är lättare att hantera.

Varför inte servera dem till en grekisk sallad?

Bon appétit!


Och just det, glöm inte att vara med i utlottningen av armbandet!

 


Bracelet Giveaway

 
 
 
CLOSED - WINNER WILL BE ANNOUNCED WITHIN SHORT
 
Before attending the flea market I asked for advice on what to sell and what to keep. Many of you liked this bracelet, and someone came up with the brilliant idea that I should pass it on to one lucky reader trough a giveaway here on the blog.
 
So, if you're interested in this bronze colored bracelet, leave a comment in the field below, with a valid e-mail address (only I can see it), and tell me on what occassion you would like to wear it.
 
The bracelet is elastic so it should fit most sizes.
 • Giveaway is open to readers all over the world.
 • Only one entry/comment per person, please.
 • Giveaway is open until April 11, 2013, 23:59 CET.
 • The winner will be selected through a random draw.
 
Good luck!
 
 
 
 
 
TÄVLINGEN AVSLUTAD - VINNAREN PRESENTERAS INOM KORT
 
Innan loppisen frågade jag er om råd om vad jag skulle sälja, och vad jag skulle spara. Det visade sig att många var förtjusta i det här armbandet, och någon kom på den briljanta idén att jag skulle lotta ut det här på bloggen. Sagt och gjort!
 
Om du vill ta över det här tjusiga, bronsfärgade armbandet, lämna en kommentar nedan med en giltig e-postadress (bara jag kan se den) och tala om när du skulle vilja bära det här armbandet.
 
Armbandet är elastiskt och bör således passa de flesta storlekar.
 • Du kan delta i utlottningen oavsett var i världen din brevlåda befinner sig.
 • Bara en kommentar per person, tack.
 • Utlottningen är öppen till 11 april 2013, klockan 23.59.
 • Vinnaren utses med hjälp av den magiska slumpen.
 
Lycka till!
 

All Else is Bonus

 
A bumblebee from last summer
 
 
 
Now matter how much a cliche, ambition really was my middle name. I had it tattooed on the inside of my eyelids, it was running through my veins. I was so sure that it was possible to have it all. You just had to work and strive and try, and then try just a little harder.
 
During this last year I have had to challenge that attitude, question its right to even exist, because that was partly what made me sick.
 
For several months, I floated around in the world without any goals. None at all. It was different, but felt really good. I guess it was a permissiveness that I needed at the time.
 
 
Now something is starting to grow inside of me, partly because it’s spring, but mostly because I’m ready for it. I allow fantasies to flutter past, without indulging in endless daydreaming. I allow myself to want, with the difference that it's no longer a matter of life or death. I'm no longer willing to sacrifice my health or even one good night’s sleep.
 
For my life is perfect, just the way it is right now. Not that there isn't room for improvement, but simply because it's mine and that I've learned to accept reality as it is and focus on that which is good.
 
There will be dreams and goals I want to achieve, but it doesn’t really matter if I make it or not. It’s fine the way it is. All else is bonus.
 
 
 
 
 
Mitt förhållningssätt till ambitioner och mål har varit centralt under den här förändringsresan som jag nu varit ute på i lite mer än ett år. För det att sträva, det var inte bara en del av mig. Det var jag.
 
Jag har tvingats att omvärdera den egenskapen, ifrågasätta dess existensberättigande, för det var delvis den som gjorde mig sjuk.
 
Under flera månaders tid hade jag inga mål. Inga alls. Det kändes annorlunda, men väldigt bra. Det var en kravlöshet som jag behövde just där och då.
 
 
Nu börjar dock något att spira inom mig, kanske delvis för att det är vår, men mest för att jag är mogen för det. Jag tillåter fantasier och vackra bilder att fladdra förbi framför ögonen, utan att för den sakens skull hänge mig åt ändlösa dagdrömmerier. Jag tillåter mig att vilja, med den skillnaden att det inte längre handlar om liv eller död och att jag inte är längre är beredd att offra min hälsa eller ens en god natts sömn.
 
För mitt liv är perfekt, precis så som det är just nu. Inte för att det inte finns utrymme för förbättringar, utan helt enkelt för att det är mitt och för att jag har lärt mig att acceptera verkligheten så som den är och fokusera på det som är bra.
 
Det kommer att finnas drömmar jag vill förverkliga, mål jag vill uppnå, men det gör inget om det inte blir så. Det är bra som det är. Allt därutöver är en bonus.